Basisschool Giessen-Oudekerk met 30 leerlingen houdt stand

Houdt BS Giessen-Oudekerk het vol?

‘De school ís het dorp.

Wij vormen cement.’

Basisschool Giessen-Oudekerk in Giessenburg houdt stand, ondanks haar dertig leerlingen in totaal. Schooljournaal reisde af naar dit Zuid-Hollandse plaatsje en werd warm ontvangen. Naast de directeur, zit ook een clusterdirecteur, ouder, MR-voorzitter en lerares paraat voor een interview. Tekenend voor de werkwijze van de school. Betrokken partijen vormen samen een vuist voor redding. Dankzij creativiteit staat de school nog overeind. ‘Zaak is wel dat er fiat komt voor ons nieuwbouwplan voor de school, inclusief woningen in Giessen-Oudekerk.’

Door Andrea van Dael, Schooljournaal oktober 2019

 

Tegen de basisschool Giessen-Oudekerk in Giessenburg leunt een enorme feesttent. Afgelopen dagen was er een dorpsfeest. Directeur Jan Hoeksema (54): ‘Dan zie je meteen hoe onze basisschool letterlijk en figuurlijk in het hart van het dorp staat. Het dorp en de school zijn onlosmakelijk verbonden.  Er is ook de dorpskamer, waar ouderen lezen en de Oranje-vereniging vergadert in het schoolgebouw.’

BS Giessen-Oudekerk had aanvankelijk nog honderd leerlingen, daarna zestig en nu de helft daarvan. De school vecht continu om open te mogen blijven. Door een fusie met een basisschool in Hoogblokland was net de ondergrens bereikt: 62 leerlingen in gemeente Giessenlanden. OBS Giessen-Oudekerk maakt deel uit van de stichting O2A5 en werkt daarin samen met meerdere scholen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als er specifieke kennis nodig is, doet de basisschool een beroep op specialisten van O2A5.

Hoeksema: ‘Verder hebben we de muren uit de klassen doorgebroken. Er zijn twee combi-klassen, van groep 1 tot en met 4 plus groep 5 tot en met 8.’ Kleine groepen leidt tot nadelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hoeksema: ‘In een groep met maar twee of drie kinderen, kun je je vrienden niet kiezen.’ Wel biedt de noodgreep van samengestelde groepen ook voordelen. Ouder Jaco de Bruin (40) en voorzitter van de MR: ‘Het is cognitief interessant. Mijn zoon sluit bijvoorbeeld aan bij lesonderdelen van een hogere groep.’

Juffrouw Ilse Hagoort (35) vult hem aan: ‘Of andersom. Een allochtone jongen uit groep 4 volgt taal in groep 3. Of een leerling uit groep 3 kan even lekker meespelen in de winkel van de kleuters.’  Lesgeven aan zo’n combi-klas vergt veel van een leerkracht. Ze moeten multitasken en een helicopterview hebben. Sandra van de Plaat (34) geeft deze woensdagochtend les aan groep 5 tot en met 8. Het ene kind leest, de ander schrijft en weer een ander is druk met een vissenkom in de weer. Van de Plaat: ‘Het is even wennen, de groepen bij elkaar. Maar ik help om de beurt een groep.’ Ruud Blaas (57), andere clusterdirecteur bij stichting O2A5: ‘Het vraagt nogal wat om de leerlijnen van meerdere groepen tegelijk te bewaken. Hier op BS Giessen-Oudekerk werken all-round bevoegde leerkrachten met extra vaardigheden.’

Directeur Hoeksema merkt dat het noodconcept van de school anderen tot voorbeeld is. ‘Onze manier van groepsoverstijgend werken wordt op steeds meer plekken toegepast. Bij ons is het uit nood geboren, maar veel scholen zien de grote voordelen. Je biedt echt onderwijs op maat aan, waarbij voor ieder kind extra cognitieve aandacht is.’

Andere scholen uit de stichting O2A5, waaronder 26 basisscholen vallen, leveren iets in ten behoeve van deze school.’ Hoeksema is hen dankbaar: ‘Onze school heeft baat bij deze solidariteit, anders was het al lang een gelopen race.’ Dankzij de solidariteit en extra toelage van het ministerie kunnen onder meer net twee leerkrachten, ICT en het gebouw worden betaald. Maar het riool en het dak moeten dringend vervangen, regenpijpen hangen los. De 65-jarige school is in 2001 voor het laatst gerenoveerd, want voor de scholenstichting is investering in het onderhoud onmogelijk. Vorig jaar luidde de O2A5 de noodklok en vroeg het dorp Giessen-Oudekerk raad om redding van de basisschool. Juffrouw Hagoort: ‘Het hele dorp liep leeg tijdens een brainstormavond. De dorpelingen zien het belang van behoud.’ Er kwam vanuit het dorp met negenhonderd inwoners een roep om meer woningen voor jonge gezinnen, voor meer aanwas voor de school. Momenteel is er geen doorstroming en wonen oudere mensen in Giessen-Oudekerk in huizen voor gezinnen. De dorpelingen boomden en boomden en bedachten extra functies voor het schoolgebouw. BS Giessen-Ouderkerk biedt inmiddels dan ook buitenschoolse opvang, om kinderen binnen het dorp te houden. Ook werd er een gemeentelijke moestuin aangelegd. Directeur Hagoort:  ‘Goed, al die dingen die om de school heen groeien. Dat geeft aan hoe bijzonder de school ook voor anderen is.’

Uiteindelijk kwam er een compleet bouwplan voor nieuwbouw op tafel, waarbij ook ruimte is voor woningbouw in het dorp. Bijvoorbeeld eengezinswoningen, seniorenwoningen of starterswoningen. MR-voorzitter De Bruin: ‘Woningbouw levert tevens geld op voor de gemeente.’ De partijen hopen gemeente Molenlanden te overtuigen dat ze moeten blijven bestaan. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar het bouwplan.

De geïnterviewden zijn optimistisch over de doorgang. Blaas: ‘Deze school is het centrum van dit dorp.’ Hoeksema ‘Nee, deze school ís het dorp. Neem nu die feesttent voor onze deur. ‘ Blaas: ‘Klopt, de school vormt maatschappelijk cement. Er is een verbinding tussen school en dorp. Vandaar ook de combinatie nieuwbouw en woningbouw.  Jonge gezinnen die zich vestigen geven onderwijs zijn bestaansrecht. Goed kwalitatief onderwijs betekent weer dat faciliteiten op peil blijven. Zo gauw een school verdwijnt wordt een dorp een slaapstad.’

Hoeksema laat deze woensdagochtend leerlingen van de bovenbouw de bouwplannen zien. Dave (8), Viggo (9) en Fatima (12) vinden het bére-interessant. Ze zijn gerust als ze horen dat de lessen gewoon doorgaan als de school een gedaantewisseling krijgt.

Het kabinet geeft dit jaar 140 miljoen euro uit aan kleine scholen, zo'n tweeduizend met minder dan 145 leerlingen.  In juli van dit jaar werd bekend dat de kleinste basisschool van Nederland, OBS Genne, met nog zeven leerlingen, zijn deuren moest sluiten na 255 jaar.

 

 

 

Terug naar vorige pagina