Nieuws/research - kap ProRail zonder vergunning in broedseizoen

Bomenkap door ProRail in broedseizoen roept vragen op bij BMF

Recreanten zijn geschokt door de bomenkap door ProRail rondom het oude dierenasiel bij de Bosscheweg. Bomen, waaronder stevige esdoorns, zijn gekapt. ProRail had geen kapvergunningen aangevraagd, maar kreeg uiteindelijk toestemming van de gemeente.

Door Andrea van Dael

Rond het spoor en bij het oude dierenasiel heeft ProRail flink laten kappen. Stronken en resten van  enkele dikke stammen zijn getuigen van de kap. Omwonende Peter Visser: ,,Misschien had ProRail  goede redenen, maar waarom dan middenin het broedseizoen?”  Volgens woordvoerder van ProRail, René Vegter, stonden de bomen te dicht bij het spoor. Bij storm kunnen ze op het spoor of bovenleidingen terechtkomen. ,,We hebben een rapport laten opmaken door een bedrijf uit Cromvoirt, op grond waarvan onze aannemer kon kappen. Daar waar vogels broedden, is gestopt met kappen. Zo is voldaan aan de richtlijnen uit de Flora- en Faunawet.”

Er zijn esdoorns gekapt met omtrek groter dan 65 centimeter, waarvoor eigenlijk een kapvergunning nodig is. Na een klacht van een omwonende tijdens de kapwerkzaamheden, is de gemeente gaan kijken. Op grond van het rapport, heeft de gemeente-inspecteur de kap ter plekke goedgekeurd. René Vegter beaamt dat burgers wel altijd een kapvergunning moeten aanvragen voor dikkere bomen. ,,Maar ProRail heeft zijn plicht van spoorveiligheid.”

De Brabantse Milieufederatie heeft zo zijn vraagtekens bij de motivatie van ProRail. Frans Swinkels: ,,De bomen staan aan de noordzijde van het spoor. Stormen steken meestal vanuit het Westen op, dus voor mij is dit niet overtuigend. ” Hij vreest dat ProRail vanwege de bezuinigingen van de bomen afwil. ,,Dat scheelt onderhoud.” Hij ziet niet in waarom er urgentie is om in het broedseizoen te kappen. ,,Waarschijnlijk had de aannemer een gaatje in zijn agenda. In het broedseizoen verstoor je niet alleen broedende vogels, maar de hele kringloop in de natuur. Ik begrijp niet waarom ProRail deze toestemming heeft gekregen.”

Mei 2011 - Brabants Dagblad

Terug naar vorige pagina