De betere notulist

Voor gegarandeerd goed notuleerwerk huurt u mij als betrouwbare partner in. 

JEM onderscheidt zich van andere notuleerbureaus door zijn journalistieke wortels.

Veel notulisten kunnen prima notuleren, maar hebben moeite met herstructurering van beleidsinformatie tot een samenhangend geheel.

Voor JEM vormen complexe onderwerpen geen probleem. Discussies vat JEM helder samen.

Wilt u een vlotte nieuwsbrief als verslag van uw congres of debatavond? Ook die kan ik verzorgen.

 

Voorbeeld verslag politiek milieucafé