Lezing - Guy Verhofstadt

 

 

Vierhonderd bezoekers uit alle lagen naar Peerke Donderslezing

‘Een arm en onveilig Afrika is ook bedreigend'

Tilburgers uit alle lagen

hingen aan de lippen van

oud-premier van België, Guy

Verhofstadt in het Midi.

Net als Peerke Donders richtte de Belgische pater Damiaan zich op lepra en mede daarom wilde Guy Verhofstadt, Belgisch oud-premier en fractieleider Europese liberalen, graag een Peerke Donderslezing houden. Hij zet deze zondagmiddag in Midi levendig uiteen waarom Europa Afrika nog steeds moet helpen om de armoede te helpen bestrijden. ,,Slavenhandel, grondstoffenkartels, klimaatrampen', we hadden en hebben daar als Europa een rol in." Door de economische crisis staan internationale steun en solidariteit onder zware druk. Verhofstadt:  ,,Maar een arm en onveilig Afrika vormt ook een bedreiging."

Hij noemt een vers rapport van het UNDP (Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma) hoopvol: ,,Ontwikkeling of welvaart zijn daarin breder bezien dan het Bruto Binnenlands Product. Het cijfer BBP zegt niet alles over welvaart! De Human Development Index (HDI) meet ook bijvoorbeeld de graad van scholing, volksgezondheid en levensverwachting. Daaruit blijkt dat veel Afrikaanse landen vooruit gaan. Alleen Congo, Zambia en Zimbabwe zijn er erger aan toe dan veertig jaar terug." Het gaat volgens Verhofstadt met name beter door de opkomst van prille democratieën en meer stabiliteit, zoals in Liberia. ,,Maar het rapport zegt ook dat ontwikkelingslanden, zoals in Zwart Afrika, niet uitsluitend op eigen kracht uit het armoede-moeras kunnen komen."

Ook het actieplan, de Seoul-consensus, dat voortvloeide uit de recente G 20-top in Seoul vindt hij -in tegenstelling tot anderen- hoopgevend. ,,Allerlei onderdelen voor ontwikkeling worden gekoppeld. Zoals voedselveiligheid, maar ook handel en afbouw van landbouwsubsidies buiten ontwikkelingslanden." Dat laatste is volgens hem noodzaak. ,,Het is nu voor Afrikanen goedkoper om Europese kippen te importeren dan van de lokale Afrikaanse boeren te kopen." Wim van de Donk, de Brabantse commissaris van de koningin die vorig jaar de eerste Peerke Donders-lezing hield, kan zich deels in het betoog vinden: ,,Europa had immers ook een Marshall-plan nodig om uit zijn crisis te komen."

Wil Brouwers (71) en Mieke van Ginhoven (83), vaste bezoekers van het Wereldpodium, tevens organisator van de Peerke Donderslezingen, zijn onder de indruk. ,,Het Wereldpodium legt verband tussen ons leven en dat in arme landen."

Andrea van Dael - Brabants Dagblad

Terug naar vorige pagina