Nieuws-Uitbreidingsplannen RTDC binnen ecologische hoofdstructuur

<nieuwsbericht>

Een zaak van

lange adem

Door Andrea van Dael, Brabants Dagblad

TILBURG-Voor het Tilburgse hondencentrum Ron’s Total Dog Care (RTDC) aan de Dongenseweg in Tilburg, ligt een ambitieus uitbreidingsplan op tafel. Ook de gemeente is enthousiast. Een mogelijke verhuizing van RTDC, waar de gemeente in het verleden herhaaldelijk op aanstuurde, lijkt daarmee van de baan.

Een bouwvergunning voor het duurzame entreegebouw van RTDC wordt echter wel een kwestie van de lange adem. Het bestemmingsplan moet daarvoor immers worden herzien en bovendien is er een traject nodig bij provincie Noord-Brabant. Dit overheidsorgaan moet toestemming geven vanwege de ligging van Ron’s Total Dog Care binnen de ecologische hoofdstructuur. Ook is nog niet duidelijk hoe de bouw van het entreegebouw moet worden gefinancierd.

De gemeente Tilburg stelt dat Ron’s Total Dog Care goed op zijn huidige plek aan de Dongenseweg past. ,,Wij vinden de bouwplannen passen in de gemeentelijke Visie Integratie stad-land. We willen dan ook onderzoeken of uitvoering haalbaar is, rekening houdend met de regels van de provincie rondom de ecologische hoofdstructuur”, reageert een woordvoerder van de gemeente op de uitbreidingsplannen van RTDC-directeur Ron Kusters.

De gemeente zal de wensen van RTDC en haar visie daarop deze maand januari bespreken met provincie Noord-Brabant.

 ---

<reportage>

Directeur wil centrum uitbreiden, maar mag dat vooralsnog niet

Ron’s Total Dog Care

wil uitbreiden in groen

 Ron Kusters’ wens,

‘een groene poort

naar een ecologisch

gebied voor mens

dier en natuur’ is

een heet hangijzer.

Honden groeperen zich kwispelend rondom directeur Ron Kusters als hij een van de vijf groene speelvelden oploopt. Het is elke dag weer bedrijvig bij Ron’s Total Dog Care (RTDC) aan de Dongenseweg. Mensen en dieren toeven op een door bos omringd terrein van 4500 vierkante meter. Tientallen honden dartelen hier voor dagverblijf of ook nachtopvang. Hokken? Die zijn taboe. De honden worden in roedels opgevangen en ‘s nachts in een chalet. Verder druppelen er bijna dagelijks verwaarloosde en ontspoorde honden binnen via de Dierenbescherming, dierenpolitie en dierenartsen. Het grootste gedeelte van die ontspoorde honden wordt later weer herplaatst. Na training door Kusters en zijn professionele medewerkers, die goed gedrag belonen, maar negatief gedrag corrigeren. Dat laatste is best omstreden in veel hondenscholen.

Stagiaires lopen rond van onderwijsinstellingen uit heel Nederland en er zijn 22 vrijwilligers. Onder de vrijwilligers ook mensen die reïntegreren, rehabiliteren of dagbesteding hebben. Samenwerking daartoe is er met onder meer Amarant, UWV, de gemeente en de reclassering. Veel hondenbezitters zitten op een bankje voor een mobiel noodgebouw dat voor kantine moet doorgaan. Mensen vragen Kusters raad welke hond ze moeten nemen, hoe ze hun hond beter kunnen hanteren of komen voor diensten als trimmen of hondentrainingen. Kusters: ,,We zijn begonnen in 2006. De vraag naar aanvullende diensten rondom zorg en kennis is inmiddels groter dan ons aanbod. Vandaar willen we uitgroeien.”

Een van de randvoorwaarden is volgens hem een verharde oprit en een duurzaam entreegebouw. Kusters: ,,We zitten hier binnen een natuurrijke omgeving. Daarom hebben we een soort ‘Earthship’ laten ontwerpen, een duurzaam bedrijvengebouw van leem en glas. We willen zo zelfvoorzienend mogelijk werken: zelf energie opwekken en water hergebruiken. In de kas moet zich een flora- en faunasysteem ontwikkelen, onderhouden door het kringloopsysteem binnen het gebouw.” Kusters wijst naar de maquette. In het entreegebouw ziet hij graag een kantine verrijzen en ruimten voor een hondenfysiotherapeut, dierenarts en trimsalon, evenals een hal voor tentoonstellingen, beurzen, clinics en thema-bijeenkomsten. ,,Het gebouw vormt een natuurlijke aansluiting op de dagopvangspeelvelden, we zien het als een groene poort naar een ecologisch gebied voor mens, dier en natuur”, aldus de directeur. Maar deze wens is meteen het hete hangijzer. Want er is dan wel een omgevingsvergunning nodig. Vooralsnog mag RTDC niet bouwen op het terrein vanwege de natuurstatus. ,,Daarom hebben we ons uitbreidingsplan ‘The Next Level’ deze week voorgelegd aan gemeenteambtenaren.”

Participatie

Vrijwilliger Sandra Wittens (35) speelt als ‘opperhond’ met een groep honden op een veld. Wittens kwam er via de Diamant-groep en heeft de roedel goed onder de duim. ,,Doordat je bij honden je ruimte moet innemen, ben ik zelfverzekerder geworden. Ik hoop dat RTDC kan uitbreiden en ik een echte baan krijg.”

RTDC wil het aantal integratie- en dagbestedingsplekken flink uitbreiden. Kusters: ,,We vinden mensen net zo belangrijk als honden. Geborgenheid, veiligheid en structuur is voor een ieder belangrijk. Door het goed leren leiden van een hond, krijgt het baasje meer eigenwaarde.”

De vrijwilligers verzorgen ook het onderhoud, bijvoorbeeld van de ecologische tuin die er is gecreëerd. Tilburger Patrick van de Louw (21) hoopt ook op een echte baan hier in de toekomst. ,,Er is ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen. Mijn korte lontje heb ik hier niet.”

 

<foto> Ron Kusters met Igor, Nero en Yumba

<foto> Sandra Wittens op een van de speelvelden

<foto> Maquette van het beoogde entreegebouw, geïnspireerd door het concept ‘Earthship’.

Terug naar vorige pagina