Nieuws/research - veel ongelukken bij afval- en containerophaal

BAT-medewerkers in de vuil- en container-

ophaal liepen de afgelopen tijd diverse

verwondingen op, zoals gebroken ribben.

Er is onder BAT-medewerkers angst voor

meer ongelukken.

Andrea van Dael/JEM

De afgelopen twee maanden zijn vier BAT-medewerkers in de duobakken- en containerophaal licht tot ernstig gewond geraakt. Tijdens een bedrijfsroute bij de Piusstraat raakte een vaste medewerker tijdens de draai van de achterkant van de wagen klem tussen de wagen en een muur, waarbij hij gebroken ribben en twee gebroken sleutelbenen opliep. De zestigjarige medewerker is herstellende, maar kan mogelijk niet terugkeren in zijn werk. De zaak wordt onderzocht door de Arbeidsinspectie na melding door het Brabants Afval Team (BAT). Een andere vaste medewerker werd tijdens zijn werkzaamheden op straat naast de BAT-wagen, aangereden door een ongeduldige automobilist, die te krap langs de containerwagen reed. Zijn knie moet worden geopereerd.

Bij het leegmaken van duobakken zijn er in twee situaties twee uitzendkrachten naar boven getrokken via het naar binnen klappende mechaniek van de bakken. Een ervan, die via zijn hesje werd meegetrokken, liep gekneusde ribben op en kwam even thuis te zitten. Communicatiemanager van uitzendbureau Start People: ,,Mij is dat laatste niet bekend uit de rapportages van incidenten en ongevallen. Ik heb alleen een melding van letsel en verzuim van een uitzendkracht bij BAT uit augustus  2012. Hij werd geraakt door de grijper.” Contactpersoon van de BAT-medewerkers vanuit Start People in Tilburg beaamt desgevraagd dat er de laatste tijd 'een paar' ongelukken zijn geweest met uitzendkrachten.

Er is onrust over recente incidenten onder BAT-medewerkers die niet met hun naam in de krant willen. Ze zijn bang voor meer ernstige ongelukken. Volgens hen is een euvel, een gebrek, dat bij ziekte van vaste medewerkers te veel verschillende uitzendkrachten worden ingeleend. ,,Beleid is dat de voor BAT ingeschreven uitzendkrachten van Start People roulerend aan de beurt komen. Dus het kan gebeuren dat je in een week samenwerkt met verschillende uitzendkrachten als je vaste collega ziek is.” Volgens hen is het van belang dat er alleen met een kleine poule van vaste uitzendkrachten wordt gewerkt. ,,Zij kennen dan de wagen en de risico’s. Door de wisseling in mensen, gebeuren er fouten.”

Ook hebben de medewerkers de indruk dat sommige ingezette uitzendkrachten niet alert genoeg zijn voor het werk. ,,Als iemand mee naar boven wordt getrokken, kunnen alerte chauffeurs het mechaniek acuut stilzetten als dat gebeurt.  We zien soms een uitzendkracht die volgens ons niet alert is door medicijngebruik. ”

Mark van den Corput, BAT-teammanager uitvoering, betreurt de ongelukken.  ,,Het is toeval dat er vier achter elkaar zijn gebeurd. Vanaf 2012 zijn er in totaal vijf ongelukken gebeurd, waarvan twee verkeersongevallen, zoals dus met de medewerker die naast de BAT-wagen werd aangereden. Landelijk gezien gebeuren bij ons de minste ongelukken in de branche van afvalinzameling.” Hij stelt dat uitzendkrachten een goed inwerkprogramma krijgen en zoveel mogelijk dagen op een zelfde wagen worden gezet in vaste duo’s. ,,Wel wil je zoveel mogelijk mensen uit de uitzendpoule inzetten, zodat ze binding krijgen met het BAT en de werkzaamheden.”

Iedere medewerker en uitzendkracht krijgt hetzelfde inwerkprogramma. Van den Corput: ,, Ze zien eerst een instructiefilm en vullen hierover een vragenlijst in. Dan lopen ze een paar dagen mee als derde man. Ook de vakantiekrachten die maar kort worden ingeleend. Ze worden heus niet plomp verloren op een wagen gezet. Chauffeurs via het uitzendbureau rijden tenminste een week mee als derde man. Er zijn soortgelijke bedrijven waar dit niet gebeurt.” Verder moeten de uitzendkrachten een verklaring ondertekenen dat ze niet onder invloed zijn van drank of drugs. ,,Als iemand medicijnen gebruikt, is het zijn eigen verantwoordelijkheid om niet voor dit werk te kiezen. Als we merken dat een uitzendkracht niet alert reageert, komt er een gesprek met de uitzendkracht, opzichter en intercedent. In de inwerkperiode als derde man zie je of iemand voldoet of niet.”

Na de ongelukken met de bedrijfscontainerwagen en duobakwagens zijn werkinstructies nog meer verbeterd. ,,Na het zware ongeluk in de bedrijfsroute, dat overigens met twee zeer ervaren vaste krachten gebeurde, hebben we in de kantine de medewerkers weer extra op veiligheid gewezen. Steeds weer zeggen we: houd constant je hoofd bij het werk, je werkt met zware machines en een wagen van 20 ton zwaar. Blijf bij bewegende delen uit de buurt.  Gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg dat je hesje dicht is.”

Net als andere overheidsdiensten op straat heeft ook het BAT te maken met gevaar door toegenomen agressie van ongeduldige automobilisten.  ,,Vorig jaar hebben we daar onze jaarlijkse personeelstraining aan gewijd en we stelden een speciale agressiecoördinator in. Kentekens van agressieve, ongeduldige automobilisten worden meteen doorgegeven aan de politie.”

Ietwat gewijzigd geplaatst in Brabants Dagblad, 3 juli 2013

Terug naar vorige pagina