Achtergrond - wiskunde C en rekentoets 3 F verplicht?

Stelling

Wiskunde C en rekentoets niveau 3 verplicht: een goede zaak?

Wiskunde heb je als burger nodig in het leven. Daarom is het goed dat het ministerie rekenkundige maatregelen neemt in het onderwijs. Ja of nee?

Angela Jongerius is sectievoorzitter wiskunde aan het Christiaan Huygens College in Eindhoven, locatie Broodberglaan. Ze verdedigt bovenstaande stelling tegenover Peter van der Linden, opleidingscoördinator School voor Kunst, Cultuur en Media aan ROC Tilburg.

Jongerius: ,,Wiskunde heb je inderdaad nodig op meerdere levensterreinen. Mensen zien het misschien als abstract denken. Maar: als je wiskundig kunt redeneren, kun je juist praktisch denken. Je hebt dit resultaat en dat uitgangspunt. Welke stappen moet je zetten om tot je resultaat te komen? Ik geloof dat iedere leerling analytisch denken kan aanleren. Door training. Iedere leerling heeft een gezond verstand, dat prikkel je door wiskundeles."

Van der Linden: ,,Ik zie het genuanceerder. Ik geloof niet dat iedereen wiskunde nodig heeft om zich te redden. En dat iedereen het kan aanleren. Sommige talentvolle creatieve mensen missen wiskundig en rekenkundig inzicht. Juist door hun vrije geest. Dan kan het inderdaad gebeuren dat ze een veel te groot of duur decor ontwerpen. Maar een decorbouwer kan ze daarop corrigeren. Zo komt er uiteindelijk wel een bijzonder decor. Een talentvolle artiest zonder rekenvaardigheid kan een goede boekhouder of impresario in de hand nemen."

Jongerius: ,,Ik vind dat artiesten zelf moeten kunnen berekenen hoeveel ze bruto moeten verdienen of hoe ze het kostenplaatje halen voor een voorstelling."

Van der Linden: ,,Ok: als onderdeel van het diploma mbo artiesten-opleiding moeten onze studenten wel een eenvoudige boekhouding kunnen bijhouden. Maar de nieuwe eisen van het ministerie vind ik te ver gaan voor onze opleiding. In het vierde jaar, en bij ons wellicht straks in het derde jaar als de mbo artiestenopleidingen worden verkort, moet rekentoets niveau 3 F zijn behaald."

Jongerius: ,,Ik ben groot voorstander van de maatregelen van het ministerie van onderwijs per 2013-2014.  Wiskunde C wordt verplicht als eindexamenvak voor havisten en eenzelfde rekenniveau moeten mbo-ers in het laatste jaar behalen in de vorm van rekentoets 3 F."

Van der Linden: ,,Prima dat het ministerie wil dat rekenonderwijs meer aandacht krijgt op het mbo, maar waarom generieke eisen? Doe het alleen voor mbo's voor zorg, en in economische of technische richting. Onze studenten van de artiestenopleiding en ook bijvoorbeeld studenten welzijn hebben geen wiskunde nodig. Voor onze artiestenopleiding heeft de nieuwe norm meteen al een enorme impact. Voor de aanname combineren we een auditie en motivatiegesprek met een instaprekentoets. We zullen in september jongeren die heel goed kunnen zingen of acteren, de deur moeten wijzen als ze een bepaald instap rekenniveau missen. Doodzonde. De kracht van de mbo  artiestenopleiding is juist dat studenten zonder havo-diploma de kans kregen op doorstroom naar het hbo, zoals conservatorium of theateropleiding."

Jongerius: ,,Wiskunde C of toets 3 F is voor mij het minimale dat leerlingen nodig hebben. Het is geen wiskunde tegen economie aan. Het zijn vooral leessommen die moeten worden begrepen.   Ook voor sporters en acteurs is dit niveau nodig. Je moet als mens in het leven wel grafieken kunnen aflezen en procenten kunnen begrijpen. Wiskundige kennis ondersteunt je in het dagelijkse leven. Praktisch kunnen denken is belangrijk voor mensen van alle niveaus."

Van der Linden: ,,Voor sporters, muzikanten en theatertechnici wel. Maar straks wordt onze opleiding voor artiest met een jaar verkort, een andere maatregel van het ministerie. Plus dan moeten we veel tijd gaan steken in het bijspijkeren van het rekenniveau, waarvoor we opleidingbreed een wiskundedocent hebben ingehuurd. Vier uur per week rekenen, gaat ten koste van de ontwikkeling van andere vaardigheden die voor onze studenten artiest belangrijk zijn, zoals stemvorming. Onze studenten van de artiestenopleiding hebben bewezen dat ze er ook komen met andere competenties. Ambitie. Zang-, spel en danstalent. Conceptueel denken, ideeënvorming, netwerken. Een deel stroomt door naar het hbo, zoals de theater of media-entertainmentsector, een deel begint voor zichzelf en anderen werken als bijvoorbeeld simulatieacteurs voor workshops, de entertainmentsector en op scholen. We hebben een vierdejaarsstudent die nu al een theaterproductiebureau heeft en op maat voorstellingen maakt voor festivals en evenementen. Hij heeft moeite met rekenen..."

Jongerius: ,,Het zou niet nodig mogen zijn dat er zoveel tijd aan rekenen op een mbo moet worden besteed. Daarom zetten we ons vanuit het middelbaar onderwijs al jaren in voor een betere rekenkundige aansluiting naar mbo, hbo en universiteit. Dan blijft het een kwestie van onderhouden. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat iedereen een benodigd rekenniveau heeft."

Bijlage Brabants Dagblad, 19 juni 2012, Andrea van Dael 

Terug naar vorige pagina